SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

30.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), članka 30. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 26. stav 1, alineja četvrta Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 3. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 22. redovitoj sjednici, održanoj 27. svibnja 2004. godine donijelo je

RJEŠENJE
o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

I.

Nakon što je vijećniku NEDELJKU GAŠPAROVIĆU prestalo po Rješenju obnašanje dužnosti vijećnika, po podnijetoj ostavci, tj. prestao mandat u Vijeću i nastupile zakon

ske pretpostavke za početak obnašanja dužnosti zamjenika, za novog zamjenika vijećnika imenuje se ROKO BROZOVIĆ, iz Triblja, Ričina 10, JMBG: 2308946361404, kojeg je kao neizabranog kandidata s liste odredila politička stranka SDP, koja je predlagatelj liste.

II.

Zamjenik vijećnika počinje obavljati dužnost vijećnika danom donošenja ovog Rješenja, nakon što mu Vijeće potvrdi (verificira) mandat.

III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u »Službenim novinama« PGŽ-e.

IV.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vrijediti Rješenje o prestanku dužnosti zamjenika vijećnika (zamjenički mandat) Nedeljka Gašparovića, donijeto na 20. redovitoj sjednici Vijeća od 30.03.2004.

Klasa: 021-05/04-01-05

Ur. broj: 2107-03/04-01-022-03-3

Bribir, 15. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr