SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službencima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) općinski načelnik donosi

IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIJMA U SLUŽBU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE PUNAT ZA 2012. GODINU

I.

U Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/12), u članku 2. stavku 1. broj »12« zamjenjuje se brojem »13«.

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/12-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-2-12-2

Punat, 28. ožujka 2012.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr