SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

24.

Na temelju članka 46. i 47., u svezi sa člankom 92. stavak 1. alineja 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 20. stavak 1. alineja 3., članka 45. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 20., 21. 22. i 54. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 21. redovitoj sjednici održanoj 7. travnja 2004. g., donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Poglavarstva Općine Vinodolske u cjelini

I.

U Općinsko poglavarstva Općine Vinodolske, u novom sazivu izabrani su i imenovani:

1. IVICA CRNIĆ, GRIŽANE-BELGRAD, Kostelj 10 - za predsjednika Poglavarstva - načelnika Općine Vinodolske, po položaju

2. IVAN VELJAČIĆ, BRIBIR, Ugrini 8 - za zamjenika predsjednika Poglavarstva - zamjenika načelnika

3. NEVEN ANTONIĆ, BRIBIR, Bribir 10 - za zamjenika predsjednika Poglavarstva - zamjenika načelnika

4. OLGA ANTONIĆ-DUKIĆ, BRIBIR, Štale 101, za člana Poglavarstva

5. NEDELJKO GAŠPAROVIĆ, TRIBALJ, Pećca 28a, za člana Poglavarstva.

II.

Mandat izabranih članova Poglavarstva traje do kraja isteka redovnog mandata predstavničkog tijela (2001. - 2005.).

III.

Članovi Poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine, o čemu odlučuje posebnim rješenjem predsjednik Poglavarstva.

IV.

Članovi Poglavarstva, odnosno Poglavarstvo u cjelini, odgovorno je Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

V.

Zamjenici načelnika i članovi Poglavarstva, osim načelnika općine svoju dužnost obnašaju volonterski, uz pravo na naknadu za rad po općem aktu, sukladno Zakonu.

VI.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

VII.

Ovo Rješenje objavit će se u»Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/04-01-21

Ur. broj: 2107-03/04-01-

Bribir, 7. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr