SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

22.

Na temelju članka 41. i 43., u svezi sa člankom 92. stavak 1. alineja 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 20. stavak 1. alineja 3., članka 39. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 21. i 54. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske, na prijedlog načelnika koji podržavaju: Odbor za izbor i imenovanje i 1/3 vijećnika u Vijeću, Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 21. redovitoj sjednici održanoj 7. travnja 2004., donijelo je

RJEŠENJE
o izboru i imenovanju zamjenika načelnika

I.

Za nove zamjenike načelnika Općine Vinodolske u mandatnom razdoblju 2001. do 2005.g., biraju se i imenuju:

1. IVAN VELJAČIĆ, BRIBIR, Ugrini 8

2. NEVEN ANTONIĆ, BRIBIR, Bribir 10

II.

Mandat novoimenovanih zamjenika načelnika traje do kraja isteka redovnog mandata (2001. - 2005.).

III.

Zamjenici načelnika biraju se na isti način i po istom postupku kao i načelnik Općine.

IV.

Jedan od imenovanih zamjenika koje odredi načelnik u skladu sa Statutom, zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.

Općinski načelnik u skladu sa Statutom može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih zamjenika.

Pri obavljanju povjerenih poslova, zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

V.

Imenovani zamjenici načelnika općine, po svom položaju, sukladno Statutu i Zakonu ujedno su članovi Općinskog poglavarstva koje bira Vijeće a na prijedlog predsjednika Poglavarstva, jedne trećine vijećnika i Odbora za izbor i imenovanje.

Dužnost zamjenika načelnika, odnosno zamjenika predsjednika Poglavarstva je volonterska.

VI.

Zamjenik načelnika je zamjenik predsjednika Poglavarstva i za svoj rad odgovara Općinskom vijeću, koje ga je biralo i imenovalo i Poglavarstvu, čiji je član, za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

VII.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/04-01-21

Ur. broj: 2107-03/04-01-

Bribir, 7. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr