SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

25.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite
i spašavanja Grada Opatije

1. Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Opatije.

2. Usvaja se Plan zaštite i spašavanja Grada Opatije.

3. Tekstovi akata navedenih u točkama 1. i 2. javnosti su dostupni u upravnom tijelu nadležnom za poslove zaštite i spašavanja te na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 810-01/09-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-12-12

Opatija, 27. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr