SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

19.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine usvojilo je

I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/11) članak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čine:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Članak 2.

Sredstava iz članka 1. ovog Programa utrošiti će se za namjene iskazane u Tabeli 1. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-03/11-01/62

Ur. broj: 2156/01-01/12-2

Opatija, 27. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec, v.r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Izmjena Programa gradnje objekata i uređ  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr