SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

17.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.114/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09 i 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27.ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrnuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, utvrnene Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2011. godinu, u iznosu od - 5.011.614,00 kuna.

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od -5.011.614,00 kuna sastoji se iz manje ostvarenih tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 11.379.984,00 kuna i neiskorištenih prenesenih sredstava iz prethodnih godina 20.713.030,00 kuna što iznosi ukupno

32.093.014,00 kune te manje ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od 27.081.400,00 kuna, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa2.597.206,00 kn,
- iz prihoda od sufinanciranja cijene usluge220.681,00 kn,
- iz prihoda od prodaje dugotrajne imovine-4.849.201,00 kn,
- iz prihoda od prava granenja-2.980.300,00 kn.

Članak 3.

Razlika prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda od sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 2.817.887,00 kuna rasporenuje se u 2012. godini za slijedeće namjene:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Članak 4.

Manjak ostvareni prihodi od prodaje imovine u iznosu 4.849.201,00 kuna i manjak ostvarenih prihoda od prava granenja u iznosu 2.980.300,00 kuna pokrit će se iz tekućih prihoda u 2012. godini.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/08

Ur. broj: 2156-01-01/12-1

Opatija, 27.ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec.,v.r.

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr