SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

14.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09- ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Akcijskog plana energetski
održivog razvitka Grada Opatije

1.Usvaja se Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Opatije (SEAP)

2.Ovaj Zaključak objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 310-02/11-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-12-5

Opatija, 27. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr