SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD CRES

8.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 2. i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), a sukladno prijedlogu Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 14. ožujka 2012. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU GRADA CRESA

I.

Nikola Mendrila, razrješuje se dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa.

II.

Zlatan Marunić, imenuje se članom Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/12-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-12-3

Cres, 14. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr