SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD CRES

7.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 14. ožujka 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU CRESU ZA 2011. GODINU

I.

Usvaja se izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 53/10, 34/11 i 50/11).

Tekst Izvješća gradonačelnika iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/12-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-12-3

Cres, 14. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr