SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD CRES

3.

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/1, 60/01, 129/05 i 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 14. ožujka 2012. godine donijeta je

ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
SKLAPANJU SPORAZUMA O SUGLASNOSTI O
USPOSTAVI LOKALNOG PARTNERSTVA NA
PODRUČJU KVARNERSKIH OTOKA

Članak 1.

U Odluci o sklapanju Sporazuma o suglasnosti o uspostavi lokalnog partnerstva na području kvarnerskih otoka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 9/ 11) mijenja se naziv Odluke na način da isti sada glasi: »Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a. koji glasi: »Gradonačelnik Grada Cresa imenuje se za predstavnika Grada Cresa u Skupštini Udruge iz članka 4. stavka 2. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 230-01/11-1/2

Ur. broj: 2213/02-01/01-12-3

Cres, 14. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr