SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD CRES

2.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 35/09 i 150/11), članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2012. donijelo je

ODLUKU O PRISTUPANJU
USTANOVI CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU
POLJOPRIVREDU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Grad Cres pristupa ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, sa sjedištem u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, u svojstvu njena pridruženog člana.

Grad Cres pristupa ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu sa ciljem unapređenja i provedbe programa iz sektora poljoprivrede na svom području.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Kristijan Jurjako, da u ime Grada Cresa potpiše Ugovor o sufinanciranju rada ustanove Centar za brdsko-planinsku poljoprivedu Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/11-1/13

Ur. broj: 2213/02-01-12-7

Cres, 14. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr