SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

14.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02.) sukladno članku 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), te članka 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02 i 9/02) , Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 20. redovitoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2004. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti
načelnika Općine Vinodolske

I.

U Komisiju za primopredaju dužnosti načelnika Općine Vinodolske, između dosadašnjeg načelnika Mihovila Kombola i novoizabranog i imenovanog načelnika Ivice Crnića, imenuje se:

1. ŽELJKO CITKOVIĆ za predsjednika

2. IVAN VELJAČIĆ za člana

3. NEVEN ANTONIĆ za člana

4. ŽELJKO KOŠČIĆ za člana

5. ŽARKO GAŠPAROVIĆ za člana

Skraćeni naziv ove Komisije je »Komisija za primopredaju dužnosti«.

II.

Zadaća imenovane Komisije je da:

1. Obavi uvid u cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje u Općini Vinodolskoj za proračunsku 2003.g. i prvi kvartal 2004.g.

2. Obavi uvid u stanje obveza općine prema trećim pravnim i fizičkim osobama kao i stanja obveza trećih fizičkih i pravnih osoba prema općini na dan 31. ožujka 2004. g.

3. Obavi uvid u stanje planova i projekata sačinjenih ili naručenih za potrebe Općine.

4. Obavi uvid u realizaciju započetih i ugovorenih poslova za račun općine.

5. Obavi uvid i u druge poslove a koji će se tijekom primopredaje ukazati kao potrebita.

III.

U svom radu Komisija može po potrebi uključiti i predsjednike stalnih radnih tijela Općinskog vijeća a isto tako može koristiti i usluge ovlaštene revizorske tvrtke.

Komisija može od Upravnog odjela Općine i drugih tijela, tražiti odgovarajuće obavijesti i druge podatke koji su joj potrebni za rad a kojima ova tijela raspolažu ili su ih u svom djelokrugu obvezni prikupljati i evidentirati.

IV.

Komisija će rad obavljati u sjednicama a koristit će raspoložive materijale financijskog, materijalnog i drugih vidova poslovanja.

V.

Komisija će započeti s radom 31.03.2004. godine a s radom će završiti najkasnije do 06.04.2004.g. (rok od 7 dana).

VI.

Po okončanju posla Komisija je dužna načiniti Zapisnik kojeg će potpisati svi sudionici u radu Komisije.

Zapisnik i nalaz angažirane ovlaštene revizorske tvrtke, obvezno će se razmotriti na sjednici Općinskog vijeća.

VII.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

VIII.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/04-01-20

Ur. broj: 2107-03/04-01-2-02

Bribir, 30. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr