SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

13.

Na temelju članka 35. točka 3., članka 40. stavak 2., 4. i 5., članka 52. stav.2., te članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 20. stav 1. alineja treća, članka 38. i 39., članka 50. stav drugi Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 20. i 21. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e 3/02 i 9/02.), Općinsko vijeće je na svojoj 20. redovitoj sjednici održanoj 30. ožujka 2004. na prijedlog 1/3 vijećnika i Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća, donijelo

RJEŠENJE

o izboru i imenovanju načelnika Općine Vinodolske

I.

Za novog načelnika Općine Vinodolske, nakon izglasavanja nepovjerenja dosadašnjem načelniku u mandatnom razdoblju 2001. - 2005. godine, bira se i imenuje:

IVICA CRNIĆ, GRIŽANE-BELGRAD, Kostelj 10

II.

Mandat novoimenovanog načelnika traje do kraja tekućeg mandata izabranih predstavnika u Vijeću.

III.

Imenovani Općinski načelnik je ujedno Predsjednik Općinskog poglavarstva Općine Vinodolske.

IV.

Načelnika zamjenjuju dva zamjenika načelnika, koji se biraju na prijedlog načelnika, na isti način i po istom postupku kao i načelnik.

Zamjenici načelnika po ovlaštenju načelnika obavljaju poslove iz njegova djelokruga, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

V.

Novi načelnik stupa na dužnost prvog narednog dana po donašanju Rješenja o izboru i imenovanju, tj. 31. ožujka 2004. godine.

VI.

Izabrani i imenovani načelnik obnašat će svoju dužnost profesionalno, uz ostvarivanje prava na plaću, odnosno naknadu plaće, sukladno općem aktu, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja.

VII.

Rješenje o izboru i imenovanju stupa na snagu danom donošenja.

VIII.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/04-01-20

Ur. broj: 2107-03/04-01-01

Bribir, 30. ožujka 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr