SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 2. stavka 2. Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 59/06) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 25. sjednici održanoj 30. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o II. Izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo

Članak 1.

U Odluci o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/ 06 i 32/10) članak 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Naknada iz stavka 1. ovog članka iznosi 30% iznosa po toni zbrinutog otpada.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-04/11-01/15

Ur. broj: 2170-09-11-1-9

Viškovo, 30. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr