SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

6.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga donio je dana 8. veljače 2012. sljedeći

PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Mošćenička Draga za 2012. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2012. godini, kako slijedi:

MSSS

PS

SSS

UKUPNO

Broj sistematiziranih
radnih mjesta

3

0

2

5

Broj popunjenih
radnih mjesta

2

0

1

3

Potreban broj
službenika i
namještenika na
neodređeno vrijeme

1

0

1

2

Potreban broj
vježbenika

0

0

0

0

Kratice u Tablici imaju sljedeće značenje:

-MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

-PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

-SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme.

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/12-01/1

Ur. broj: 2156/03-12-1

Mošćenička Draga, 8. veljače 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ratko Salamon, dr. med.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=51417&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr