SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 29. Petak, 10. rujna 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
24

24.

Na temelju članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) i članka 6. Ugovora o organizaciji predškolskog odgoja i naobrazbe u Općini Ravna Gora klasa: 402-03/98-01/01 od 6. veljače 1998. godine, Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na sjednici održanoj 3. rujna 2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o visini učešća roditelja za korisnike u Podružnici
predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi
Dr. Branimira Markovića Ravna Gora

1. Visina mjesečnog učešća roditelja za korisnike u Podružnici predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za 6-satni program utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po korisniku (djetetu) bez ručka, te 350,00 kuna po korisniku (djetetu) s ručkom.

2. Visina mjesečnog učešća roditelja za korisnike u Podružnici predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za 10-satni program utvrđuje se u iznosu od 550,00 kuna po korisniku (djetetu).

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 15. rujna 2004. godine.

4. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje vrijediti Zaključak klasa: 601-02/01-01/02, ur. broj: 2112/07-02-01-2 od 20. prosinca 2001. godine.

Klasa: 601-02/04-01/01

Ur. broj: 2112/07-02-04-4

Ravna Gora, 3. rujna 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr