SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA PUNAT

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službencima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) općinski načelnik donosi

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2012. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat tijekom 2012. godine (kratkoročni plan).

II.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 12 službeničkih mjesta, a zaposleno je 9 službenika.

III.

U 2012. godini planira se prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme:

- 2 službenika SSS.

IV.

Utvrđuje se prijam u službu vježbenika:

- 1 vježbenik - VSS.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/12-01/1

Ur. broj:2142-02-01-2-12-1

Punat, 19. siječnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Juranić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=51521&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr