SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
GRAD OPATIJA

4.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), gradonačelnik Grada Opatije donosi 24. siječnja 2012. godine

PLAN
prijma u službu za 2012. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima te u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Opatije na dan donošenja Plana te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2012. godini.

II.

Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

-MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

-PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

-SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

-NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,

-V - vježbenici.

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/12-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-12-1

Opatija, 24. siječnja 2012.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr