SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 29. Petak, 10. rujna 2004.
GRAD RIJEKA
84

84.

Na osnovi članka 14. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/98, 4/98-ispr. i 6/01), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 2. rujna 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Članak 1.

U Odluci o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/03), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Naplata naknade za parkiranje obavlja se na javnim parkiralištima u dijelu Grada Rijeke koji je omeđen ulicama: Wenzelova, S. Cindrića, A. K. Miošića, Brentinijeva, Strossmayerova, Titov trg, Vodovodna, I. Grohovca, Žrtava fašizma, Laginjina, Muzejski trg, Šetalište V. Nazora, Trinajstićeva, Tizianova, I. Marinkovića, Pomerio, S. V. Čiče, Studentska, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon Irene Tomee, Omladinska, I. Filipovića, F. la Guardia, V. C. Emina, Z. Petranovića, R. K. Jeretova, N. Cara, Potok, S. Vončine, Cambierieva, Trg kralja Tomislava, površinom oko zgrade bazena na Školjiću, Stubama V. Četkovića i s južne strane morskom obalom.«.

U stavku 3. iza riječi »sjeveru« dodaju se riječi »Tizianova ulica i«.

U stavku 4. riječ »Pomerio« zamjenjuje se riječju »Omladinska ulica«.

Članak 2.

U članku 2. »I. Marinkovića« dodaju se riječi »Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon Irene Tomee i Omladinska,«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/47

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 2. rujna 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr