SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 28. Petak, 27. kolovoza 2004.
OPĆINA FUŽINE
21

21.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 141/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 9. kolovoza 2004. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina k.č.br. 2876/2 u K.O. Fužine, površine 53 čhv, ne služi kao javno dobro.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te se na istoj dozvoljava uknjižba prava vlasništva Općine Fužine.

Članak 3.

Dozvoljava se Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te da se na istoj izvrši upis prava vlasništva Općine Fužine.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/14

Ur. broj: 2112-03-04-2

Fužine, 09. kolovoza 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr