SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

81.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 27. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i gradnja na području općine Viškovo u ukupnom procijenjenom iznosu od 48.885.000,00 kn.

Članak 3.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika Isporučitelja, kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost ulaganja
(kn)

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena - priprema dokumentacije za gradnju

1.000.000,00

2.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak izgradnje po II tranši kredita Projekt Jadran

43.050.000,00

2.1.

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2- nastavak pripreme
dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukciju vodovoda i gradnja

42.800.000,00

2.2.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Grad - analiza lokacija

250.000,00

3.

Dogradnja sustava Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove

1.555.000,00

3.1.

Izrada studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove

205.000,00

3.2.

Dogradnja gradske mreže - projektiranje

1.350.000,00

Ukupno

45.605.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

.503.952,00 kn iz naknada za razvoj za Općinu Viškovo

.15.185.248,00 kn iz naknada za razvoj za ostale JLS

.15.756.000,00 kn iz sredstava Supsidijarnog zajma

.5.041.920,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda Projekt Jadran

.7.562.880,00 kn iz sredstava Državnog proračuna

.1.555.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda

Članak 4.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Viškovo, kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost ulaganja (kn)

1

2

3

1.

Saršoni - Skvažići - izgradnja vodovodnog ogranka

2.050.000,00

2.

Naselje Skvažići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

8.000,00

3.

Donji Jugi - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

56.000,00

4.

Gornji Jugi (Novo naselje) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju
vodovodnog ogranka

50.000,00

5.

Viškovo k.br. 127-131 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

4.000,00

6.

Petrci k.br. 32 - 41 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

21.000,00

7.

Perčevo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

19.000,00

8.

Gornji Jugi - Karlovo - izgradnja vodovodnog ogranka

245.000,00

9.

Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

63.000,00

10.

Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

50.000,00

11.

Kosi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

100.000,00

12.

Ferenci - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

22.000,00

13.

Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 - priprema dokumentacije za izgradnju
vodovodnog ogranka

63.000,00

14.

Brtuni N/N- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

60.000,00

15.

Naselje Klići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

70.000,00

16.

Ronjgi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

64.000,00

17.

Mladenići k.br.30-39 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

38.000,00

18.

Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

55.000,00

19.

Lučinići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

15.000,00

20.

Vozišće k.br. 48-61 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

36.000,00

21.

Lučići, Zorzići, i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

60.000,00

22.

Juraši - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

84.000,00

23.

Garići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

17.000,00

24.

Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

30.000,00

Ukupno

3.280.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

.1.140.000,00 kn iz naknade za razvoj za Općinu Viškovo

.2.140.000,00 kn iz sredstava proračuna Općine Viškovo

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/17

Ur. broj: 2170-09-11-01-6

Viškovo, 28. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr