SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

53.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta
u vlasništvu Općine Omišalj

1. Općina Omišalj prodat će građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Omišalj za gospodarsku (pretežno zanatsku) namjenu, u Servisno-uslužnoj zoni Pušća u Omišlju, i to dio zemljišnoknjižne oznake z.č. 1379/183 k.o.Omišalj, površine 502 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 235,00 kn/m2 odnosno u ukupnom iznosu od 117.970 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju zemljišta iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 28. listopada 2011.godine, utvrđuje se Obrt SLAVUJ ISKOPI I PRIJEVOZ iz Omišlja, Pušća 13.

3. Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će u ime Općine Omišalj, kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta s Obrtom SLAVUJ ISKOPI I PRIJEVOZ iz Omišlja, Pušća 13, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2142-06-11-01-14

Omišalj, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr