SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

51.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09), u članku 2. stavku 1. alineji 1 riječi: »-crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama« brišu se.

Članak 2.

Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama na području općine Omišalj, zaključen prije stupanja na snagu ove Odluke, vrijedi do isteka roka na koji je ugovor zaključen.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2142-06-11-01-15

Omišalj, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr