SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

48.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne
skrbi za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 56/08, 33/09 i 6/10) i temeljem zaključaka Općinskog načelnika donijetih slijedom prijedloga Odbora za socijalnu skrb.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj

- »Romi u zajednici« 43.000,00 kn

-Turistička ambulanta 40.000,00 kn

-Specijalistički pregledi 20.000,00 kn

-Thalassotherapia 70.000,00 kn

2. Pomoć domaćinstvima

-Pomoć obiteljima - poginuli branitelji 3.000,00 kn

-Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 10.000,00 kn

-Pomoć obiteljima - dječji vrtić 60.000,00 kn

-Pomoć obiteljima - prijevoz 60.000,00 kn

-Pomoć obiteljima - marende 80.000,00 kn

-Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 250.000,00 kn

-Pomoć obiteljima - ogrjev 19.000,00 kn

-Pomoć obiteljima - školovanje djece 30.000,00 kn

-Pomoć za novorođeno dijete 80.000,00 kn

-Ostale potpore i donacije 25.000,00 kn

3. Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama

-Klub liječenih ovisnika »Gromača« 2.000,00 kn

-Udruga slijepih PGŽ 2.000,00 kn

-Udruga invalida kvarnerskih otoka 1.000,00 kn

-Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 2.000,00 kn

-Udruga invalida distrofičara 1.000,00 kn

-Udruga invalida rada Rijeke 1.000,00 kn

-HVIDRA Krk 13.000,00 kn

-Crveni križ 150.000,00 kn

-Caritas 5.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2142-06-11-01-9

Omišalj, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr