SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

46.

Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu:plan) utvrđuje se gradnja građevina za javnu vodoopskrbu i građevina za javnu odvodnju za 2012. godinu. Plan sadrži procjenjenu vrijednost investicije i izvore financiranja.

Članak 2.

Plan se izrađuje u skladu višegodišnjim planovima i to:

-Odluka o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području - Projekt Jadran - Podprojekt Omišalj

-Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009.- 2012.

Procjena investicije i izvori financiranja višegodišnjih planova prikazani su u Financijskom planu razvojnih programa i ostalim dokumentima.

Članak 3.

U 2012. godini planirani su rashodi za sljedeće investicije:


Pozicija NAZIV PLANIRANI IZVORI

u IZNOS FINANCIRANJA

proračunu


JAVNA

VODOOPSKRBA 787.000,00


124 Vodoopskrbni

plan 637.000,00 * porez-HBOR

Gradnja vodo-

voda u

Primorskoj ulici 150.000,00 *prodaja zemljišta


JAVNA

ODVODNJA 2.675.000,00


124.1 Projekt Jadran

- sufinanciranje

naknade za

razvoj 1.125.000,00 *porez-HBOR

*prodaja zemljišta

Otkup zemljišta

za prečistače i

isplata naknade

za pravo služnosti

zemljišta za

prolaz kolektora 1.200.000,00 *Kom.doprinos

*prodaja zemljišta


125.03 Gradnja *zakup zemljišta

kanalizacijske *naknada za

mreže 350.000,00 legalizaciju

-Omladinska *prodaja zemljišta

ulica (dio)

-ulica Njivičina

(dio)


SVEUKUPNO 3.462.000,00


Članak 3.

Ovaj Plan gradnje gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2142-06-11-01-7

Omišalj, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr