SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

45.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 90/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 8. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz.90.01, 90.02, 90.04) u ukupnom iznosu od 620.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 266.000,00 kn i sredstava od prodaje zemljišta 354.000,00,00 kn,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina (poz 125.06 i 137.01) u ukupnom iznosu od 1.553.517,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj -izrada projekta (poz 146) u iznosu od 50.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126) u iznosu od 400.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

5. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 500.000,00 kn i sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 200.000,00 kn,

6. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka HBOR,

7. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.8) u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 180.000,00 kn i sredsava prodaje grobnica u iznosu od 20.000,00 kn.

Preostala sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 1.251.000,00 kn utrošiti će se za:

-pripremu zemljišta za gradnju (otkup zemljišta) za prečistač otpadnih voda Omišalj u iznosu od 1.100.000,00 kn

-program gradnje vrtića - izgradnja pristupnog puta u iznosu od 151.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2142-06-11-01-6

Omišalj, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr