SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

44.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 90/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 7.977.500,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade u iznosu od 6.911.500,00 kn,

-sredstava vodnog doprinosa u iznosu od 120.000,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije u iznosu od 660.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice u iznosu od 236.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 50.000,00 kn.

Preostali iznos komunalne naknade od 500.600,00 kn namjenski će se utrošiti za program tj. djelatnost vatrogasnih postrojbi.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2142-06-11-01-5

Omišalj, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr