SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA MRKOPALJ

19.

Na temelju članka 39. Zakona o Proačunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 34/09 ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine donijelo je

PRORAČUN ZA 2012. I PROJEKCIJU
ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2012. godinu sastoji se od:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012.-2014. godinu.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je i Projekcija proračuna za 2013. i 2014. godinu. U planu razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. godine, koji čini sastavni dio ovog proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-05/11-01/1

Ur. broj: 2112-05-01-11-4

Mrkopalj, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

PRORAČUN ZA 2012. GODINU
OPĆI DIO PRIHODI

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Proračun za 2012. i Projekcija za 2013.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr