SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA MRKOPALJ

18.

Na temelju čl.39.Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/ 09 i 34/09 ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2011. I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/10, 16/11) članak 1. mjenja se i glasi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju kako su utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011.-2013. godinu.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune proračuna za 2011. i Projekcije proračuna za 2012. i 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-05/11-01/1

Ur. broj: 2115-05-01-11-5

Mrkopalj, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v. r.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011. GODINU
OPĆI DIO PRIHODI

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2011.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr