SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 28. Petak, 27. kolovoza 2004.
GRAD BAKAR
19

19. 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 98, 09/01, 21/01 i 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 43. sjednici održanoj 3. kolovoza 2004. g. donosi sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro nekretnine označene kao k.č.br. 3067/4 i k.č.br. 3069/5 upisane u z.k.ul.br. PI k.o. Bakar.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama označenim kao k.č.br. 3067/4 i k.č.br. 3069/5 upisanih u z.k.ul.br. PI k.o. Bakar u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-04-14

Bakar, 3. kolovoza 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra
Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr