SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

53.

Na temelju članka 78. stavak 1. i članka 127. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja UPU 3
- Dobrinčevo (dio GP-1)

Članak 1.

Članak 3. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrinčevo (dio GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/09) - u nastavku: Odluka, mijenja se i glasi:

»Plan se izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova («Narodne novine» broj 148/10), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica («Službene novine Primorsko - goranske županije» broj 13/04, 14/06 i 38/09).«

Članak 2.

Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:

»Do donošenja ovog Plana, odnosno najkasnije do 29. prosinca 2012. godine, utvrđuje se zabrana izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja za građenja novih građevina osim za nekretnine iz stavka 1. i 3. članka 127. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.«

Članak 3.

Članak 14. Odluke mijenja se i glasi:

»Sredstva za izradu Plana osigurana su u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica od 2010. do 2012. godine.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/09-02/4

Ur. broj: 2142/05-01-11-64

Malinska, 28. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr