SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
23

22.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Ravna Gora za 2004. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 32/03) u članku 11. stavak 1. brojka »14.671,91« zamjenjuje se brojkom »30.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/08

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 2. kolovoza 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr