SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

40.

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o grobljima i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 9. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini grobnih naknada

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visina godišnje grobne naknade za groblja u Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje korisnik plaća naknadu kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

(1) Grobne naknade iz članka 2. i 3. prihod su Općine Malinska - Dubašnica i uplaćuju se u korist Proračuna Općine Malinska - Dubašnica.

(2) Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se jednokratno kod dodjele grobnog mjesta na korištenje.

(3) Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se jednom godišnje po primitku naloga za plaćanje ispostavljenog od Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-30

Malinska, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

Odluka o visini grobnih naknada   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr