SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

39.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 9. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine Primorsko- goranske županje« broj 40/07 - u daljnjem tekstu: Odluka) stavak 2. članka 5. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu upravnom tijelu Primorsko- goranske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.«

Članak 2.

Članak 11. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Općinsko vijeće Odlukom o visini grobnih naknada.«

Članak 3.

Briše se stavak 2. članka 26. Odluke.

Članak 4.

Članak 30. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 30.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. korisnik groba ako postupa protivno članku 21. stavku 1. ove Odluke;

2. građanin koji se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju (članak 25. Odluke);

3. fizička osoba koja postupa protivno članku 29. ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i zaposlenik u pravnoj osobi koji učine prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.«

Članak 4.

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/2

Ur. broj: 2142/05-01-11-29

Malinska, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr