SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

33.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08 124/10 i 124/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 9. prosinca 2011. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u sportu
Općine Malinska - Dubašnica za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Općine Malinska - Dubašnica za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Program) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 10), sljedeće točke mijenjaju se i glase:


1.5 Stolnoteniski klub »Malinska
- Dubašnica«, Malinska 64.000,00 kn


1.17 Atletski klub »Krk« 4.000,00 kn


2.1 Izbor sportaša godine otoka Krka 35.000,00 kn


2.2 Financiranje troškova streljane 41.000,00 kn


Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-28

Malinska, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr