SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

31.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na svojoj sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/10 ), mijenja se Proračun za 2011. godinu kako slijedi:

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu, prihodi i primici te rashodi i izdaci u općem dijelu Proračuna za 2011. godinu razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2011. GODINU

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2011. godinu, u članku 3. Proračuna za 2011. godinu, razvrstani po vrstama, programima, aktivnostima i izvorima financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-11-9

Malinska, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mal  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr