SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

65.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09), članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 28/10) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Općinski načelnik koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u bruto iznos od 8.000,00 kn mjesečno.

Zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u bruto iznosu od 6.000,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad načelnika i zamjenika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-12

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr