SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

63.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine humanitarnih
i drugih društvenih udruga za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u humanitarnim i društvenim djelatnostima udruga.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj humanitarnog i društvenog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete u humanitarnim i društvenim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u humanitarne i društvene aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba humanitarnih i drugih društvenih udruga u 2012. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv korisnika Iznos


1. Udruga umirovljenika Fužine 15.000,00 kn

2. DVD Vrata; Aktiv dobrovoljnih

darivatelja krvi 10.000,00 kn

3. Splitski skautski zbor 7.000,00 kn

4. Posmrtno humanitarna Udruga Općine

Fužine 5.000,00 kn

5. Udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida

Gorski kotar 3.000,00 kn

6. Udruga Antifašističkih boraca i antifašista

Općine Fužine 9.000,00 kn

7. OŠ Ivanke Trohar Fužine 53.600,00 kn

8. Društvo »Naša djeca« Fužine 25.400,00 kn

9. Nastavni zavod za javno zadravstvo 2.000,00 kn

10. Udruga dijaliziranih i transplantiranih

bubrežnih bolesnika Delnice 2.000,00 kn

11. Poduzetnički inkubator Skrad 5.000,00 kn

12. LD Srnjak 10.000,00 kn

13. Klub liječenih alkoholičara Delnice 3.000,00 kn

14. Ostale donacije 10.000,00 kn


UKUPNO 160.000,00 kn

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa.

Sa nosiocima programa sklopit će se ugovori o korištenju financijskih sredstava u kojima će biti i utvrđen način isplate sredstava.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-10

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr