SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

61.

Na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturne djelatnosti:

- promicanjem kulture,

- podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života,

- poticanjem i organiziranjem tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,

- knjižna i nakladnička djelatnost,

- druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulture i kulturnog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete u kulturnim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u kulturne aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba u kulturi u 2012. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2012. godine u ukupnom iznosu od 339.231,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na slijedeći način:

Naziv korisnika: Iznos:


1. Etnografska udruga »Sv. Juraj« Lič 16.500,00 kn

2. Udruga »Dr. Franjo Rački« Fužine 5.000,00 kn

3. KUD »Vrelo« Limena glazba 128.905,00 kn

4. KUD »Vrelo« Pjevački zbor 15.000,00 kn

5. Obilježavanje dana poginulih u

Domovinskom ratu 15.000,00 kn

6. Program poticanja glazbene kulture 49.600,00 kn

7. Art Klub Gorski kotar 13.300,00 kn

8. Klub 138. brigade HV Goranski risovi 15.000,00 kn

9. Goranska kiparska radionica 15.000,00 kn

10. Akcija »Autobus čudesna šuma« 2.000,00 kn

11. Sufinanciranje kulturnih priredbi i

manifestacija 15.000,00 kn

12. Udruga mladih »Mladi i zeleni« 18.926,00 kn

13. Međunarodni moto-susret 15.000,00 kn

14. Ostale donacije iz područja kulture 5.000,00 kn

15. Tisak monografije naselja Lič 10.000,00 kn


UKUPNO 339.231,00 kn

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa.

Sa nosiocima programa sklopiti će se ugovori o korištenju financijskih sredstava u kojima će biti i utvrđen način isplate sredstava.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-08

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr