SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

59.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge u suvlasništvu Općine Fužine - Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijeni iznos ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 600.000,00 kn.

Članak 3.

U 2012. godini financirat će se gradnja slijedećih vodnih građevina na području Općine Fužine:

- izgradnja vodovodne mreže na područje naselja Lič, Fužinski Benkovac i predio Vrela u iznosu od 600.000,00 kn.

Članak 4.

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 3. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

- 300.000,00 kn sredstava Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice,

- 300.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Fužine.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-06

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr