SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

57.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi

Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Općine Fužine za 2012. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka komunalne opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Fužine za 2012. godinu za:

1. Javne površine

2. Javnu rasvjetu

3. Nerazvrstane ceste

4. Groblja

Ovaj Program sadrži i opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Plan

1. Komunalni doprinos 900.000,00 kn

2. Šumski doprinos 250.000,00 kn

3. Ostali prihodi 25.000,00 kn


UKUPNO: 1.175.000,00 kn

II. PROGRAM IZGRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva iz čl. 2. ovoga Programa utrošit će se na sljedeći način:

PLAN

1. Javne površine

1.1. Sportsko rekreaciji tereni 50.000,00 kn

1.2. Javne površine 50.000,00 kn

1.3. Nogostupi - odvodnja 150.000,00 kn


UKUPNO: 200.000,00 kn

2. Javna rasvjeta

2.1. Proširenje javne rasvjete 100.000,00 kn


UKUPNO: 100.000,00 kn

3. Nerazvrstane ceste

3.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta 100.000,00 kn

3.2. Sufinanciranje rek. Ceste

(Ličko polje-Lukovo) 150.000,00 kn

3.3. Otkup zemljišta 200.000,00 kn

3.4. Poslovne zone 300.000,00 kn


UKUPNO: 750.000,00 kn

4. Groblja

4.1. Projektna dokumentacija 25.000,00 kn

4.2. Otkup zemljišta 100.000,00 kn


UKUPNO: 125.000,00 kn

Sveukupno: 1.175.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-04

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr