SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD OPATIJA
40

39.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. srpnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o postupku primopredaje vlasti

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak primopredaje vlasti, utvrđuju ograničenja ovlasti Poglavarstva Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) od dana raspisivanja izbora do stupanja na dužnost Poglavarstva nakon provedenih izbora za jedinicu lokalne samouprave, te se propisuju obveze, rokovi i postupanja vezano uz postupak primopredaje vlasti.

Članak 2.

Postupak primopredaje vlasti provodi se nakon konstituiranja Gradskog vijeća po provedbi izbora, kao i po sastavljanju i stupanja Poglavarstva na dužnost.

U postupku primopredaje vlasti, Poglavarstvo kojem prestaje mandat, dužno je izvijestiti Poglavarstvo koje stupa na dužnost, o stanju i problemima u obavljanju poslova iz ovlasti Poglavarstva, a svaki član Poglavarstva kojem prestaje mandat, detaljno izvijestiti o stanju i problemima u područjima iz djelokruga tijela kojim su upravljali.

Članak 3.

Poglavarstvo kojem prestaje mandat, dužno je, osim izvješća iz članka 2. stavka 2. ove Odluke, Poglavarstvu koje stupa na dužnost podnijeti posebno izvješće o preuzetim, a nepodmirenim obvezama, do dana primopredaje vlasti.

Članak 4.

Od dana raspisivanja izbora Poglavarstvo ne smije donositi odluke o imenovanjima na dužnosti.

Članak 5.

Od dana raspisivanja izbora Poglavarstvo ne smije zaključivati ugovore značajnije vrijednosti, osim ukoliko je postupak javne nabave započeo prije dana raspisivanja izbora i ukoliko bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, a za poslove za koje se pretpostavlja da će biti okončani do stupanja na dužnost Poglavarstva, nakon provedenih izbora.

Ugovor zaključen suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka je ništav.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/04-01/21

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednika

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr