SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
GRAD KRK

56.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 39/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina na području Grada Krka za 2012. godinu, procjenjena vrijednost Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Godišnji Plan gradnje komunalnih vodnih građevina financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Krka za 2012. godinu i to od:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Plana osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.430.000,00 kn, a njima raspolaže gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Plana izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2013. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2013. godine Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Plana iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 363-01/11-01/32

Urbroj: 2142/01-01-11-3

Krk, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=51500&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr