SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD OPATIJA
40

38.

Na temelju članka 7. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici dana 29. srpnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Opatije (»Službene novine« Županije Primorsko-goranske broj 27/01) (dalje u tekstu: Odluka) u članku 7. stavak 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. Pravo na besplatnu pokaznu kartu za invalidne osobe.«

Članak 2.

Iza članka 15. Odluke dodaje se novi naslov i članak 15a koji glasi:

»8. PRAVO NA BESPLATNU POKAZNU KARTU ZA INVALIDNE OSOBE

Članak 15a.

Pravo na besplatnu autobusnu pokaznu kartu u javnom gradskom i prigradskom prijevozu ostvaruje osoba s oštećenjem organizma većim od 800koliko ostvaruje uvjet prihoda prema ovoj Odluci. Invaliditet se utvrđuje temeljem rješenja invalidske komisije ili temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb po nalazu I stupanjskog tijela vještačenja.

Ukoliko se radi o nepokretnoj osobi vozna karta može glasiti na jednog od ostalih članova obitelji.«

Članak 3.

Iza glave III dodaje se glava III.a koja glasi:

»MODULARNI PROGRAM PRIMARNE PREVENCIJE OVISNOSTI

Modularni program primarne prevencije ovisnosti realizirat će se u Gradu Opatiji u vremenskom razdoblju od 2004- 2008.godine. Sastoji se od kapilarnog povezivanja svih društvenih ustanova, sustava i subjekata zajednice u preventivnom djelovanju. Program je fokusiran na djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, a uvodit će se prema načelu komplementarnosti i umrežavanja.«

Članak 4.

Članak 18. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.300 kn,

- dvočlano domaćinstvo do 2.000 kn,

- tročlano domaćinstvo do 2.600 kn,

- četveročlano domaćinstvo do 3.200 kn,

- ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog daljnjeg člana povećava se za 600 kuna.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/01-01/6

Ur. broj: 2156/01-01-04-2

Opatija, 29. srpnja 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Opatije

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr