SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

40.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica u 2011. godinu, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i održavanje groblja utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/27

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-11-03

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

II. Izmjene Programa održavanja komunaln  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr