SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD OPATIJA
40

34.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2004. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 2004. godine

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu od 36.225.048,00 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1, koja je prilog i sastavni dio ovog Programa. Visina sredstava po namjenama iskazana je u koloni »Program«, a vrijednosti koje su bile utvrđene za 2004. godinu člankom 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2003. do 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 12/04) i koje su bile u primjeni do stupanja na snagu ovog Programa iskazane su u koloni »Dosadašnji Program«.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2003. do 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 12/04).

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/147

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing, v. r.

Tabela 1. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2004. GODINU

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Program gradnje objekata i uređaja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr