SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

179.

Na temelju članka 66. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/ 09), Župan Primorsko-goranske županije dana 19. prosinca 2011. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se
griju na drva, kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini

I.

U Odluci o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini (»Službene novine PGŽ« broj 30/11), tablica iz točke IV. mijenja se i glasi:


GRAD/OPĆINA (36) Broj Iznos sredstava

korisnika za 2011. godinu


Grad Cres 10 9.500,00

Grad M. Lošinj 27 25.650,00

Grad Crikvenica 46 43.700,00

Vinodolska općina 10 9.500,00

Grad Novi Vinodolski 31 29.450,00

Općina Lopar 6 5.700,00

Grad Rab 8 7.600,00

Općina Vrbnik -

Općina Omišalj 18 17.100,00

Općina Punat 1 950,00

Općina Malinska-Dubašnica - -

Općina Dobrinj 5 4.750,00

Općina Baška 1 950,00

Grad Krk 5 4.750,00

Općina Matulji 18 17.100,00

Grad Opatija 25 23.750,00

Općina Lovran 5 4.750,00

Općina Mošć. Draga 2 1.900,00

Grad Delnice 134 127.300,00

Grad Vrbovsko 82 77.900,00

Općina Mrkopalj 33 31.350,00

Općina Brod Moravice 144 136.800,00

Općina Skrad 97 92.150,00

Općina Fužine 6 5.700,00

Općina Klana 25 23.750,00

Općina Lokve 96 91.200,00

Općina Ravna Gora 15 14.250,00

Grad Rijeka 696 661.200,00

Općina Čavle 19 18.050,00

Općina Viškovo 24 22.800,00

Grad Kraljevica 8 7.600,00

Grad Kastav 10 9.500,00

Općina Kostrena 5 4.750,00

Općina Jelenje 26 24.700,00

Grad Bakar 26 24.700,00

Grad Čabar 33 31.350,00


UKUPNO 1.697 1.612.150,00

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/11-01/49

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-11-23

Rijeka, 19. prosinca 2011.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr