SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Lovran

Općina Ravna Gora

2.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 92/94) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/ 01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 25. veljače 2003. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Ravna Gora za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna gora za 2002. godinu sadrži:

- ukupno ostvarene prihode i primitke u
iznosu od 3.663.063,32 kn

- ukupno ostvarene rashode i izdatke u
iznosu od 3.609.515,33 kn

- višak prihoda i primitaka nad rashodima i
izdacima u iznosu od 53.547,99 kn.

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Ravna Gora za 2002. godinu u iznosu od 53.547,99 kn utrošit će se na sljedeći način:

- za isplatu bruto plaća zaposlenih za prosinac
2002. godine 48.241,28 kn

- za nabavu materijala za održavanje
komunalne infrastrukture 4.629,22 kn

- za prijenos u sredstva stalne pričuve 677,49 kn.


Ukupno: 53.547,99 kn.

Članak 3.

Glavni financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima, te Bilješke sastavni su dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2002. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama kroz Opći, te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2002. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Klasa: 400-05/03-01/01

Ur. broj: 2112/07-01-03-5

Ravna Gora, 25. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
Za razdoblje od: 01.01.02. do: 31.12.02.

Godišnji obračun za 2002   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr