SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

70.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće na 25. sjednici održanoj 30. studenoga 2011. godine, donijelo je

REBALANS PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

Članak 1.

Ovim se Rebalansom plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Viškovo u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Rebalans) utvrđuje izmijenjen i dopunjen godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini, pro

cijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 44.423.500,00 kn.

Članak 3.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), kako slijedi:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

 

*Pojedini razvojni zahvati imaju veću procijenjenu vrijednost u odnosu na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini koji je Općina Viškovo usvojila 27. prosinca 2010. godine, a ta dodatna sredstva osigurana su rebalansom proračuna Općine Viškovo.

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

. 532.000,00 kn iz naknade za razvoj za Općinu Viškovo

. 931.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Viškovo.

Članak 5.

Ovaj Rebalans plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/15

Ur. broj: 2170-09-11-01-17

Viškovo, 30. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr